Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek.

www.dekorplast.hu

internetes kereskedelmi webSHOPON TÖRTÉNT VÁSÁRLÁSRA vonatkozólag.

 


 

Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte. 3

2. Regisztráció. 5

3. Megrendelés folyamata. 6

4. Adatbeviteli hibák javítása. 7

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás. 7

6. Fizetési és szállítási feltételek. 9

7. Elállási jog. 11

8. Jótállás, szavatosság. 14

9. Felelősség. 17

10. Jogérvényesítési lehetőségek. 18

11. Egyéb rendelkezések. 20

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a DEKOR-Plast Kft. (továbbiakban mint: Szolgáltató) és az dekorplast.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden a www.dekorplast.hu weboldalon keresztül történő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről a Dekor-Plast Kft.  Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatóján keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Piaci trendektől irreálisan eltérő árakat nem vagyunk kötlelesek kiszolgálni!

A megjelenített termékek online házhoz szállítással, vásárolhatóak és rendelhetőek meg.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A weboldal kiszolgálását végző adatai:        

Név:Dekor-Plast Kft.

Székhely és levelezési cím: 
1157 Budapest  Nyírpalota u. 5fsz. 2.

Adószám:11295626-2-42

Cégjegyzékszám:0109908012

web: www.dekorplast.hu

Telephely: 7100 Szekszárd Bátaszéki út 136.

 

 

Elektronikus elérhetőség:

info@dekorplast.hu

Telefonszám:+36703358161

Kapcsolattartó telefonszáma:+36703358161

Telefonos ügyfélszolgálat ideje:

hétfő – csütörtök 9:00 – 16:00 között, péntek 9:00 – 14:00

 

Tárhely-szolgáltató és domain fenntartó adatai : 
UNAS Kft.,

info@unas.hu

 

Tárhely és webshop motor adatkezelési tájékoztatója:

https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a www.dekorplast.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A dekorációs Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Ügyfél számára, azonban a vásárlás feltétele az érvényes regisztráció (majd belépés), mely regisztrációra az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult nönállóan vagy megállapodás szerint az üzemeltetőkkel.

1.3. Az áru megvásárlásával a felek között létrejött magyar nyelvű szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A szerződés nyelve magyar.            

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: DEKOR-Plast Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye és elérhetősége megegyezik  a mindenkor érvényes nyitvatartási időben, lásd fent.

Elektronikus elérhetőség:info@dekorplast.hu

Kapcsolattartó telefonszáma: +36703358161

Internet cím:www.dekorplast.hu


 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok:

Név

Email cím

Jelszó

Alapértelmezett szállítási adatok: (ezek adatok megadása nem kötelező), alap a gls és dpd futárszolgálat.

irányítószám,

város,

cím,

szállítási mód,

fizetési mód.

 Alapértelmezett számlázási adatok:

számlázási név,

város,

cím.

 A Szolgáltató e-mailben visszaigazolja  regisztrációt és tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikeréről.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért, problémáért semminemű felelősség nem terheli, ha az az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető.

2.3. Amennyiben az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, amennyiben pedig feltételezhető, hogy a jelszó használatával bármely módon a harmadik személy visszaél, az Ügyfél köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

2.4. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Bejelentkezés után, a Beállítások linkre kattintást követően van lehetőség a korábban rögzített adatok megváltoztatására, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Ügyfél a regisztrációját jogosult bármikor törölni vagy a Beállítások menüpontban szereplő „Törlöm a regisztrációm” gombra kattintva, vagy az info@dekorplast.hu e-mail címre  küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció törléséről a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni. A törlést követően az Ügyfél felhasználói adatai azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.1. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás is tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a kötelező használati utasítást az áruval együtt véletlenül nem kapná kézhez, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál.

3.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a vételár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban az esetleges szállítás, összeszerelés, beüzemelés költségeit nem tartalmazza.

3.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát fenntartja, mely vételár módosítása a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, amennyiben igen erről a Szolgáltató az elérhetőségeken felveszi a Vevővel a kapcsolatot.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruházban a megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezéssel, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba" gomb használatával, a megvásárolni kívánt termék kiszerelésének kiválasztása és mennyiségnek megadása után teheti Kosarába. A Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség a kosár tartalmát megtekinteni, módosítani, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a "Megrendelem" linkre kattintást követően a Kosár tartalmát véglegesítette, a következő megjelenő oldalon ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez még a rendelés feladása előtt. Az összegző oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja adatait, illetve a „Vásárlás folytatása” linkre kattintva módosíthatja Kosarának tartalmát és további termékeket helyezhet el. A megrendelés feladására, az ajánlat Szolgáltató részére történő elküldésére a rendelési adatokat összegző oldalon található „Megrendelem”  gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6.  A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve,a fizetéskor használt pénzemmel együtt. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára alapesetben magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, lehetőség van Euro pénznemben való rendelésre, fizetésre, ennek legegyszerűbb módja a www.dekorplast.hu oldalon keresni és rendelést leadni. A www.dekorplast.hu oldalon való vásárlásnál való feltételek és szabályok, valamint az ezekkel kapcsolatos minden dolog megegyezik a www.dekorplast.hu oldaléval, de idegen nyelven és pénznemben,nem magyarul és forintban.

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vásárlói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés, ajánlat megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail az Ügyfél által a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget tartalmazza. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 9-16 óráig történik. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kerül a Vásárló megrendelése feldolgozásra. Rendelés leadási határidő munkanap 14:00 ig történik, szállításra valő összekészítés és továbbítás adott nap, vagy következő munkanap 14:00 ig történik meg.

5.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időközben elfogyott, hiányos vagy  nem utánrendelhető termékek esetében nem fogadja el a megrendelést és a szerződést visszautasítja részbe, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. A megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül, munkaszüneti nap illetve , többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

5.3. Amennyiben az Ügyfél erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál, úgy megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint a Szolgáltató véglegesnek tekinti.

5.4.  A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató. és az Ügyfél között a visszaigazolt megrendelés és a jelen ÁSZF tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

5.5. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.6. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.1. Fizetési módok

Az Ügyfél részére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén az Ügyfél a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére az Ügyfél a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Weboldalon keresztül megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Utánvétes fizetési lehetőségre áruházunkban nincs lehetőség.

Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató által emailben megjelölt bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását és jóváhagyását követően jogosult. Lehetőség van „email” fizetési módra, ilyenkor a fizetendő összeg igénylését a Szolgáltató indítja el a Vevő felé, erről a regisztrációban megadott email címen fog értesítést kapni. Ezt a fajta fizetési módot több bank is támogatja, alkalmazza.

6.2. Számla

A termék átvételekor, vagy azt megelőzően (kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad, lehetőség szerint ( előreutalás, előlegszámla ) vagy időbélyeggel ellátott PDF alapú elektronikus számlát is.

Azon Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomatatott számlát az eladótól.

6.3. Kiszállítás

6.3.1. A Weboldalon leadott rendelések kiszállítása futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. Mindkét szállítmányozónk a címen nem tartózkodás esetén következő munkanap ismét megpróbálja kézbesíteni a küldeményt ingyen.

6.3.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik az  Ügyfél által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárral új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is. A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a második kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére és a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból (3. kiszállítás), ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét illetve az újabb szállítási költséget átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

6.3.3.Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

A csomagolás külsőleg jól láthatóan sérülésmentes.

Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.

Tartalmazza a számlát és az esetleges garancia levelet!

A számla végösszege megegyezik a visszaigazolásban szereplő összeggel.

Amennyiben hibát észlel, jelezze a futárnak és a Dekorplas Kft. ügyfélszolgálata felé, és kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.

6.3.4.A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

6.3.5.Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

6.4. Amennyiben a termék adatlapján nincs lehetőség azt a kosárba helyezni, akkor annak szállítását a Szolgáltató partnere nem vállalja, vagy annak szállítását állagmegóvás lehetetlensége miatt a Szolgáltató nem vállalja, vagy csak üzletben értékesíthető termékről van szó, ebben az esetben ezen termékre vonatkozó megrendelést a Vásárló nem tud leadni. A nem szállítható terméket a Vásárló legközelebbi Dekorplas Kft. üzletében tudja megvásárolni.

6.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.6.  Szállítási költségek

6.6.1. A szállítási díj nem tartalmazza az áru emeletre történő szállítását.

6.7.  Szállítási határidő

6.7.1. A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 1.- 2. munkanap szállítja házhoz a küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.7.2. A megrendelés kiszállításának határideje általában 0-2 munkanap. A termék külföldről történő beszerzése esetén a szállítási idő akár 3-4 hét is lehet. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Külföldi vagy külső raktáras beszerzéseknél az ügyfél mindig kap tájákoztatást az ár és szállítási határidőről, írásban, a megadott email címre.

6.8. Személyes átvétel

Az Ügyfél a megrendelt termékeket - az Ügyfél előzetes engedélyezés és jóváhagyás alapján -  személyesen is átveheti a Szolgáltató a Szolgáltató telephelyein:

7100 Szekszárd,Bátaszéki út 136.

Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig: 09-16 óráig, Péntek: 9:00-14:00 ig.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben a dekorplast Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Dekorplas Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; Pl: műszaki rajz vagy cikkszám megadása alapján gyártott, rendelt termékek.

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) írásban a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken [elállási/felmondási nyilatkozat minta


] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3.  A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén a határidő számítás szempontjából az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.

7.1.5.Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Dekorplas Kft, fent az 1-es pontban megadott címre vagy személyes átvétel esetében, a Fogyasztó által átvételre megjelölt, jelen ÁSZF 6.8. pontjában ismertetett Szolgáltató telephelyére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Futárral történő visszajuttatás esetén a Dekorplas Kft. 7100 Szekszárd Bátaszéki út 136. szám alatti címre szükséges a terméket visszajuttatni.

7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi, postára adja, a Fogyasztó által megjelölt a Szolgáltató telephelyén személyesen vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket.

7.1.8.A Fogyasztót terheli a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A visszaszállítás megszervezéséről a Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik, azonban a Fogyasztót terheli a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállításban segítséget nyújt, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia, azonban ennek költségét a Szolgáltató nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. Szolgáltatónak a Fogyasztó által visszaküldött csomagot utánvéttel nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

7.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.10. Kizárólag akkor vonható felelősségre a Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.11. A Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén köteles az elszámolás során megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését, megkötését követően gyakorolja felmondási jogát.

7.1.12. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szüksége használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek - ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati - kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

Beszerelt, vagy megkísérelt beszerelés okozta állapot

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Ügyfél, köteles a terméket kicserélni a Szolgáltató, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni, nem számít bele a jótállási időbe. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Használt, beszerelt, beszerelést megkísérelt terméket nem cserélünk vissza, nem írunk jóvá !

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Csak abban az esetben mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Ezen korlátozásoktól függetlenül a jótállásból fakadó jogok a 8.2. és a 8.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a Fogyasztót megilletik.  A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő - így különösen kellék - és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

8.1.5. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntettettek alapján.

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.2.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.2.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.2.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.2.5. Az Ügyfél a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

8.2.6.  Az Ügyfél kellékszavatossági igénye érvényesítésének a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül nincs egyéb feltétele a hiba közlésén túl, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).  A Szolgáltató csak akkor mentesül ilyen esetben a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles helyt adni az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a termék egyéb részeire a szavatossági igény nem minősül érvényesítettnek.

8.3. A termék szavatossága.

8.3.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél termék (ingó dolog) hibája esetén választása szerint a 8.2. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék előállítója és forgalmazója gyártónak minősül a Ptk. értelmében.

8.3.2. Az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti termékszavatossági igényként. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.3.  Az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a termékszavatossági igényét, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a gyártóval. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.3.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Az áltaunk forgalmazott termékek felhasználása, beépítése szakmai ismeretek birtokában végezhető el szakszerűen, így a minőségi kifogás alapja a szakszerű helyes beépítés, amit a kellő tudás birtokában lévő szakember végezhet el. Ezt szakműhely által kiállított beszerelési bizonylat ( számla, vagy ha a minőségi kifogás miatt a beszerelés bizonylati befejezése, lezárása meghiúsult akkor munkalap, vállalási szerződés ), igazolásával kérjük mellékelni. Amennyiben a fogyasztó rendelkezik ilyen ismeretekkel, tanulmányokkal, annak igazolásául szolgáló bizonyítványának másolatát kérjük.

9.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult  az információ haladéktalan törléséra vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következnek be:

Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

10.1. Panaszügyintézés

Panasztételi lehetőség a Szolgáltató és Üzemeltető elérhetőségein keresztül lehetséges.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege azt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el, amennyiben telefonon közölt szóbeni panaszra érdemi választ nem kapott.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva, amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.

Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

vagy az Ön területéhez legközelebbi Békéltető testület.

Az Ügyfél az online adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita esetében elektronikusan is tudja érvényesíteni jogait az online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a következő linken (Online vitarendezési platform linkje) elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina kdt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:  1253 Budapest, Pf.:10. E-mail cím:  bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám:+36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

11.1. A jelen ÁSZF-be foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a www.dekorplast.hu- n keresztül történő vásárlás, interneten keresztül történő megrendelés esetén érvényesek.

11.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, melyről az Ügyfeleket a Szolgáltató a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A Weboldal használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

11.3 A Webáruház használata nem jelent kockázatot, biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását feltételezi az Ügyfél részéről.

Kelt, Szekszárd 2020. május 1.

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

www.dekorplast.hu

 

Elfogadás dátuma: 2020.08.20.

 

 

A Dekor-Plast KFT. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) — a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

·          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

·          2013. évi V. törvény — a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

·          1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

·          2017. évi XC. törvény — a büntetőeljárásról (Be.)

·          2000. évi C. törvény — a számvitelről (Szv. tv.)

·          2001.évi CYIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

·          2003. évi C. törvény — az elektronikus hírközlésről (Eht.)

·          2008. évi XLYIII. törvény — a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátáiról (Grt.)

 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), A GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Info tv)az irányadó.

 

 


 

 

Tartalom

Adatkezelő. 4

Adatfeldolgozó: 4

Tárhelyszolgáltató. 4

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása. 5

Mi az a cookie?. 5

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 5

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 5

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok. 5

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben. 5

Kapcsolatfelvétel: 5

Kezelt adatok: 5

Az adatkezelés időtartama: 5

Az adatkezelés jogalapja: 6

Regisztráció a weboldalon. 6

Kezelt adatok: 6

Az adatkezelés időtartama: 6

Az adatkezelés jogalapja: 6

A rendelés feldolgozása. 6

Kezelt adatok. 6

Az adatkezelés időtartama. 6

Az adatkezelés jogalapja. 6

A számla kiállítása. 6

Kezelt adatok. 6

Az adatkezelés időtartama. 6

Az adatkezelés jogalapja. 6

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés. 7

Kezelt adatok. 7

Az adatkezelés időtartama. 7

Az adatkezelés jogalapja. 7

Garanciális ügyintézés. 7

Kezelt adatok. 7

Az adatkezelés időtartama. 7

Az adatkezelés jogalapja. 7

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése. 7

Kezelt adatok. 7

Az adatkezelés időtartama. 7

Az adatkezelés jogalapja. 7

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok. 7

Kezelt adatok. 7

Az adatkezelés időtartama. 8

Az adatkezelés jogalapja. 8

Marketing célú adatkezelések. 8

Kezelt adatok: 8

Az adatkezelés időtartama: 8

Az adatkezelés jogalapja: 8

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés. 8

Kezelt adatok: 8

Az adatkezelés időtartama: 8

Az adatkezelés jogalapja: 8

Remarketing. 8

Kezelt adatok: 8

Az adatkezelés időtartama: 8

Az adatkezelés jogalapja: 8

Nyereményjáték. 9

Kezelt adatok: 9

Az adatkezelés időtartama: 9

Az adatkezelés jogalapja: 9

További adatkezelések: 9

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 9

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás. 9

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység. 10

Áruszállító Adatkezelő 1. 10

Áruszállító adatkezelő 2. 10

Könyveléssel és SZÁMLÁZÁSSAL kapcsolatos adatkezelés. 10

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás. 10

Az adatkezelés során Önt megillető jogok. 10

A hozzájárulás visszavonásának joga. 11

A személyes adatokhoz való hozzáférés. 11

Helyesbítéshez való jog. 11

Adatkezelés korlátozásához való jog. 11

Törléshez - elfeledtetéshez való jog. 12

Hordozhatósághoz való jog. 12

Automatizált döntéshozatal 12

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 12

Adatbiztonsági intézkedések és jogorvoslati lehetőségek. 13

Adatkezelési tájékoztató módosítása. 13

 

 

Név: Dekor-Plast Kft.

Székhely: 1157 Budapest Nyírpalota u. 5 fsz. 2.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1157 Budapest Nyírpalota u. 5 fsz. 2.

Üzlet, átvételi pont címe: 7100 Szekszárd Bátaszéki út 136.

Adószám: 11295626-2-42

Képviselő: Calka Magdolna

Telefonszám: +36703358161

E-mail: info@dekorplast.hu

Weboldal: www.dekorplast.hu

Név: Sugo-Vállalkozásfejlesztő Kft.

Képviselő: Németh Éva

Adatfeldolgozói tevékenység, lásd később.

Könyvelési és számviteli feladatok.

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

E-mail cím: unas@unas.hu

Ügyfeleink adatait további félnek nem adjuk ki.


 

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból a weblapon megadott telefonszám és e-mail cím lehetőségével.

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. A megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokon kívűl mast nem tartunk meg és nem őrzünk meg.

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év végéig kell megőrizni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Szerződés teljesítése [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl = hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [GDPR- Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Név, email cím, telefonszám.

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [GDPR - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Info.tv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.


 

 

 

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

 

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

 

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita

 

Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com

 

Adatvédelmi Szabályzat elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: MPL – Magyar Posta Logisztika – 06/1 333 7777

Az adatfeldolgozó e-mail címe: costumer.service@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát, valamint e-mail címét a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: SUGO-Vállalkozásfejlesztő KFT.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1083 Budapest, Práter utca 59.

Adószám: 25358245-2-42

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

a hozzájárulás visszavonásának joga

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog adatkezelés korlátozása, törléshez való jog tiltakozáshoz való jog hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Info tv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt helyette adatvédelmi tisztviselőt alkalmazunk:

Elérhetősége

http://www.infobase.hu

Név: Vinter József

Tel: 0620-567-9300

Email: info@infobase.hu

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét,                  akkor vélelmezett    jogellenes adatkezelés megszüntetése        érdekében    a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti

(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) alapján.

Kelt, Budapest 2020.08.20